Ukázka ILS

Česky English

Účel ILS

ILS (Instrument Landing System) je systém radiových zařízení, používaný letadly na finále přiblížení na přistání při nepříznivých meteorologických podmínkách. Tento systém pomáhá pilotům navigovat jejich letoun směrem k přistávací dráze vybavené ILS.

Funkce ILS

ILS sestává ze dvou elektronických paprsků (tj. vysílačů, které vysílají vysoce směrové radiové vysílání): jeden poskytuje horizontální směrování (směrový paprsek, tzv. localizer), druhý poskytuje vertikální směrování (sestupový paprsek, tzv. glideslope). Navíc k těmto paprskům je obvykle u prahu dráhy umístěno zařízení DME. Dále jsou obvykle použity dva (nebo tři) radiomajáky, které poskytují dodatečné informace o vzdálenosti od prahu dráhy.

Localizer vysílá radiový paprsek ve směru osy přistávací dráhy. Vysílač sestupové roviny vysílá radiový paprsek stejným směrem, ale s odchylkou od země, která odpovídá úhlu sestupové roviny (obvykle 3°). DME poskytuje přesnou informaci o vzdálenosti od prahu dráhy. Majáky jsou tvořeny anténními poli, které vysílají vertikální paprsek, který pilota informuje, že jeho letadlo se nachází nad konkrétním bodem. Obvykle jsou u ILS dva majáky, vnější (OM, Outer Marker), a střední (MM, Middle Marker). Dráhy s ILS kategorie II a III mají také blízký radiomaják (IM, Inner Marker). Když letadlo přelétá nad radiomajákem, v kabině se rozsvítí světelný indikátor a pilot uslyší příslušnou zvukovou signalizaci:

MarkerZvuková signalizaceSvětlo
OM– – –Modré
MM. – . –Oranžové
IM. . . .Bílé

Použití ILS

Když chce pilot použít ILS, naladí frekvenci jeho vysílače směrového paprsku na hlavním NAV přijímači. Frekvence vysílače sestupového paprsku je s frekvencí localizeru pevně vázána a je naladěna automaticky. Obě ručičky na displeji HSI nyní ukazují odchylku polohy letadla od sestupové roviny a směru prodloužené osy dráhy. Přijímač DME zobrazuje vzdálenost k prahu dráhy. Pilot se snaží letět "za ručičkami" aby letadlo umístil na ideální přímku pro přiblížení. Radiomajáky mají pevně dané frekvence, takže pilot je vůbec neladí. (Dokonce se často stává, že letadlo přijímá signál radiomajáku v jiné fázi letu, když náhodou přeletá nějaký radiomaják.)

ILS přibližovací mapa

Klepněte pro zvětšení mapy Tohle je příklad přibližovací mapy pro dráhu vybavenou zařízením ILS. Mapa obsahuje všechny potřebné frekvence, kurzy a další informace potřebné pro ILS přiblížení.

Ukázka ILS

Zde si můžete vyzkoušet, co pilot vidí v průběhu ILS přiblížení. Stisknutím směrových kláves otáčíte letadlem, stisknutím mezerníku se letadlo pohne o kousek vpřed. Pokuste se navigovat letadlo na přistávací dráhu.

Také můžete klepnutím levým tlačítkem myši na horní mapu přesunout letadlo, nebo pravým tlačítkem myši natočit letadlo směrem k vybranému bodu. Na dolní mapě kliknutím levým tlačítkem změníte výšku letadla, nebo pravým tlačítkem natočíte letadlo nahoru/dolů.

Přístroje vespod jsou (zleva):

Pokud applet nevidíte nebo nefunguje, pak váš prohlížeč buď neumí applety zobrazovat vůbec, nebo jste to zakázali, nebo nemáte nainstalovanou dostatečně novou Javu (applet vyžaduje Javu 2). Můžete zkusit stáhnout si novou verzi např. ze stránek firmy Sun.


Tato stránka a program v Javě jsou Copyright © Petr Kadlec, 2001
Přibližovací mapa je © Air Navigation Services of the C.R.