Školní úlohy, semestrálky, apod.

Na téhle stránce najdete sbírku mých semestrálek, školních úloh a dalších maličkostí, které vznikly v průběhu mého studia na FEL ČVUT. Je zde prakticky všechno, co se mi zachovalo v alespoň mírně použitelném stavu. Některé semestrálky už jsem prostě nedohledal.

Důležité! Všechno, co je na této stránce, je licencováno pod GNU licencí, což mimo jiné znamená, že nesmíte nic z následujícího předkládat jako svou vlastní práci! Můžete je využít k inspiraci, poučení, apod., ale nikoliv k podvodům!

Obsah

Dokument je řazen chronologicky, podle ročníků, tedy, přesněji řečeno, podle semestrů, ve kterých jsem daný předmět absolvoval, což nemusí přesně odpovídat hodnotě „doporučený semestr“ ve studijním plánu (znáte to…). Na úvod tedy ještě abecední seznam podle kódu předmětů:

01M6F – Matematika 6F (semestrální práce)
02POS – Přírodovědný obraz světa (závěrečný esej)
02RE – Rétorika (poznámky k zápočtové prezentaci)
36APS – Architektura počítačových systémů (část referátu)
36CPP – Programovací jazyk C++ (semestrální práce)
36DBS – Databázové systémy (semestrální práce)
36DP – Diplomová práce
36DSY – Distribuované systémy (semestrální úlohy)
36GM – Geometrické modelování (semestrální práce)
36JUI – Jazyky pro umělou inteligenci (semestrální práce)
36LOS – Lokální sítě (domácí úlohy)
36LS – Logické systémy (semestrální práce)
36NM – Nová média (semestrální práce)
36NUR – Návrh uživatelského rozhraní (referáty, semestrální práce, poznámky ke zkoušce)
36OBP – Objektové programování (semestrální práce)
36OSY – Operační systémy (semestrální práce)
36PAA – Problémy a algoritmy (domácí úlohy)
36PAR – Paralelní systémy a algoritmy (semestrální práce, knihovna MPI_Local)
36PJ – Programovací jazyky (semestrální práce)
36PJC – Programovací jazyk C (domácí úkoly)
36PJW – Programovací jazyky pro WWW (semestrální práce)
36PZ – Periferní zařízení (laboratorní práce)
36SIM – Simulace (domácí úlohy)
36SOJ – Strojově orientované jazyky (domácí úlohy, semestrální práce)
36SP – Semestrální projekt
36TI – Teoretická informatika (semestrální práce)
36UNX – Operační systém Unix (referát, semestrální práce)
36UPS – Úvod do počítačových systémů (emulátor přípravku semafor)
36ZUI – Základy umělé inteligence (semestrální úlohy)
36ZPG – Základy počítačové grafiky (semestrální práce)


Zimní semestr 2000/2001

36DBS – Databázové systémy

Semestrální práce spočívající v návrhu databázové struktury (E-R model), vyrobení příslušných SQL skriptů a jednoduché ukázkové GUI aplikace používající tuto databázi (psáno v Delphi).

36dbs.zip (95,982B)

nahoru


36LS – Logické systémy

Semestrální práce spočívající v návrhu sekvenčního obvodu realizujícího konečný automat. Obsahuje zprávu (MS Word dokument) a schéma v OrCADu a v EPS.

36ls.zip (88,338B)

nahoru


36SOJ – Strojově orientované jazyky

Domácí úlohy v Turbo Assembleru – prohlížení souboru se zalamováním řádků, bubblesort, partitionování pole, zobrazování velkých znaků.

36soj_ulohy.zip (10,189B)

Semestrální práce v Turbo Assembleru – Black Jack.

36soj_semestralka.zip (16,640B)

nahoru


36TI – Teoretická informatika

Semestrální práce spočívající ve vyřešení úlohy 4.5-5 ze skript – návrh grafového algoritmu hledajícího faktor, který splňuje jisté podmínky (MS Word dokument).

36ti.zip (16,422B)

nahoru


36UPS – Úvod do počítačových systémů

Emulátor přípravku semafor, který umožňuje testování programů i mimo školní učebny.

Viz: Stránka emulátoru

nahoru


Letní semestr 2000/2001

02POS – Přírodovědný obraz světa

Závěrečný esej na téma „Kvantové počítače“ (MS Word dokument).

02pos.zip (15,391B)

nahoru


36APS – Architektura počítačových systémů

Část referátu o IA-64 a AMD x86-64 (MS Word dokument).

36aps.zip (13,781B)

nahoru


36OSY – Operační systémy

3. semestrální úloha – program v C, který v ASCII grafice zobrazí strom adresářové struktury.

36osy.zip (3,665B)

nahoru


36PJC – Programovací jazyk C

Domácí úkoly: funkce pro odřezání bílých znaků z řetězce, vícenásobné zřetězení řetězců, miniknihovny pro práci se spojovými seznamy a binárními stromy, program pro převod tabulátorů na mezery, hledání v uspořádáném souboru pomocí binárního půlení.

36pjc.zip (7,725B)

nahoru


Zimní semestr 2001/2002

36DSY – Distribuované systémy

Semestrální úlohy – zajištěná UDP komunikace, přenos souboru přes TCP (programy v C, plus projekty pro Borland C++Builder).

36dsy.zip (27,103B)

nahoru


36PJ – Programovací jazyky

Semestrální práce – vytvoření kostry nápovědy ze zdrojového textu programu v Delphi. Velice komplexní řešení, komplexní syntaktická analýza jazyka Object Pascal, atd. (Obsahuje zdrojové kódy pro Borland Delphi, řádkový EXE program, základní dokumentace v RTF, několik příkladů.)

36pj.zip (166,019B)

Viz též: Samostatná stránka programu

nahoru


36PJW – Programovací jazyky pro WWW

Semestrální práce – demonstrace funkce ILS (Java applet, zdrojáky, HTML dokumenty, potřebná grafika a zvuky).

36pjw.zip (250,455B)

Viz též: Samotný applet

nahoru


36SP – Semestrální projekt

Semestrální projekt „Kompilátor programovacího jazyka Karel pro Java VM“. Java program, který kompiluje zdrojový text v programovacím jazyce Karel do Javovského .class souboru.

Viz: Samostatná stránka programu

nahoru


36UNX – Operační systém Unix

Referát na téma „Program make“ – slajdy jako MS Word dokument.

36unx_referat.zip (5,261B)

Semestrální práce – implementace programu usermod pro ksh.

36unx_semestralka.zip (3,045B)

nahoru


36ZPG – Základy počítačové grafiky

Semestrální práce využívající OpenGL – město plné mrakodrapů, nad kterým létá stíhačka. Zdrojáky v C, bez textur a dat (ty je možno získat v galerii ZPG na stránkách tohoto předmětu).

36zpg.zip (9,834B)

Viz též: Stránky předmětu ZPG

nahoru


Letní semestr 2001/2002

01M6F – Matematika 6F

Semestrální práce spočívající v sepsání dokumentu porovnávajícího dva generátory náhodných čísel (PDF dokument a zdroják v TeXu).

01m6f.zip (36,151B)

nahoru


36NUR – Návrh uživatelského rozhraní

Dva téměř stejné referáty na téma „Kritika uživatelského rozhraní komponenty Studium“. (MS Word dokumenty)

36nur_referaty.zip (14,809B)

Semestrální práce – návrh uživatelského rozhraní variometru pro závěsné létání pro počítače Palm (zdroják v C, nějaké resourcy a projekt pro Metrowerks CodeWarrior).

36nur_semestralka.zip (23,922B)

Nějaké poznámky ke zkoušce (RTF dokument, já to nepsal a pravopisné chyby jsem neopravoval…)

36nur_poznamky.zip (8,245B)

nahoru


36PZ – Periferní zařízení

Dvě laboratorní práce – chat po sériovém kabelu a programování VGA adaptéru. (Zdrojáky pro Turbo Pascal.)

36pz.zip (6,436B)

nahoru


36SIM – Simulace

Domácí úlohy (sčítačka, počítačka jedniček, jednoduchá ALU, invertor, generátor sudé parity, semafor, posuvný registr ve VHDL, C program simulující komáry jako úkol na SHO).

36sim.zip (11,630B)

nahoru


36ZUI – Základy umělé inteligence

Semestrální úlohy – lišák („patnáctka s osmi kameny“) řešený algoritmem A* (zdroják v Prologu a stručná zpráva) a expertní systém pro detekci problémů s počítačem (zdroják pro FEL-Expert).

36zui.zip (10,518B)

nahoru


Zimní semestr 2002/2003

36GM – Geometrické modelování

Semestrální práce „Stavebnice komplexních 3D scén“ generující scény domů podle zadaných kritérií z dodaných místností; konfigurace pomocí XML konfiguračních souborů. (Mirror celého projektového webu, obsahuje dokumentaci, zdrojáky v Javě, příklady, atd.)

36gm.zip (714,284B)

nahoru


36JUI – Jazyky pro umělou inteligenci

Semestrální práce, procházení bludištěm s příšerkami. Obsahuje LISPovské zdrojáky mnou implementovaných tříd a stručnou zprávu.

36jui.zip (13,911B)

nahoru


36NM – Nová média

Referát na téma „Přenosné digitální audio“ (HTML stránky, obrázky, PowerPoint prezentace).

36nm.zip (164,469B)

nahoru


36PAR – Paralelní systémy a algoritmy

Semestrální práce NEC (hledání nejdelší kružnice v neorientovaném grafu), obsahuje sekvenční a paralelní (pomocí knihovny MPI) implementaci v C.

36par.zip (11,828B)

Knihovna MPI_Local pro testování MPI programů na jednom počítači (pouze pro Win32). Není nic moc, prostě jsem si napsal to, co jsem potřeboval, nic navíc.

36par_mpilocal.zip (15,392B)

nahoru


Letní semestr 2002/2003

02RE – Rétorika

Moje poznámky k závěrečné prezentaci (referát o kolizi letadel 1.7.2002 u Überlingenu) – RTF dokument.

02re.zip (4,660B)

nahoru


36CPP – Programovací jazyk C++

Semestrální práce – desková hra „Quoridor“. Jedná se o deskovou hru pro dva hráče, semestrálka obsahuje okénkové nebo konzolové rozhraní a počítačového hráče. (Úkolem hry je dosáhnout protější strany hrací desky dříve než protihráč, v každém tahu je možno pohnout se kolmo o jedno pole, nebo umístit jednu překážku pro zpomalení protivníka. Tato překážka však nesmí protivníka zcela uzavřít.)

36cpp.zip (26,405B)

nahoru


36LOS – Lokální sítě

Dvě domácí úlohy kolem TCP/IP: Jednak analýza zachyceného POP3 spojení, jednak servery pro protokoly echo, discard, chargen a time přes UDP, pomocí práce se syrovými pakety, včetně zjištění vlastní IP adresy pomocí protokolu BOOTP. Obě úlohy používají knihovnu WinPCap.

36los.zip (23,349B)

nahoru


36OBP – Objektové programování

Semestrální práce – podpora práce s archivními soubory (ZIP, GZ, RAR) ve Smalltalku (prostředí Cincom VisualWorks).

36obp.zip (30,477B)

nahoru


36PAA – Problémy a algoritmy

Všechny domácí úlohy – problém batohu (ve třech částech), problém přelévání vody, problém obchodního cestujícího (řešený genetickým algoritmem). Obsahuje i zprávy o výsledcích.

36paa.zip (116,933B)

nahoru


Zimní semestr 2003/2004

36DP – Diplomová práce

Viz: Samostatná stránka DP

nahoru

NAVRCHOLU.cz