Kompilátor programovacího jazyka Karel pro Java VM

English

Tento projekt vznikl jako Semestrální projekt na Katedře počítačů FEL ČVUT. Projekt obsahuje kompilátor programovacího jazyka Karel, jehož výstupem je .class soubor, obsahující Java třídu, přímo spustitelnou pomocí Javovského virtuálního stroje.

Architektura

Jelikož by bylo zbytečné, aby každý zkompilovaný program obsahoval sám o sobě obsahoval kód pro zobrazování Karlova města, je toto řešeno tak, že kód odkazuje na třídy v balíčcích karel.*, které musí být přístupné v době běhu zkompilovaných prostředí (daly by se označit jako „Karel runtime“). Součástí tohoto projektu je jistý základ těchto balíčků, ovšem zaprvé nejsou dokončeny a zadruhé jsou řešeny velice jednoduše, pouze za účelem testování kompilátoru.

Dokumentace

Můžete si přečíst buď dokumentaci programovacího jazyka Karel, nebo popis použití kompilátoru. Oba dokumenty jsou anglicky. Dále jsou všechny zdrojové texty kompilátoru komentovány systémem JavaDoc (taktéž anglicky).

Download

celý balíček (92,364B ZIP)
pouze JAR soubor (61,991B JAR)
pouze zdrojové texty (31,150B ZIP)
pouze runtime prostředí (14,640B JAR)
pouze dokumentace (3,254B ZIP)

Co chybí?

Pokud byste chtěli tento projekt rozšířit, zvažte následující možnosti:

Poznámky

Celý projekt je pod GNU licencí.

NAVRCHOLU.cz