Referenční příručka matematiky pro 3D grafiku

Zde naleznete stručnou referenci pro některé vzorce převážně z lineární algebry, které mají svoje užití v oblasti 3D grafiky. Příručka není určena pro začátečníky (ať už v matematice, nebo v 3D grafice), očekává se, že víte, co tu hledáte. Pokud přesto jste začátečník, můžete si zkusit přečíst jedinou kapitolu, která má jistý „vysvětlující“ charakter, totiž kapitolu o používaných pojmech. Příručka by ovšem měla užitečnější být pro ty, kteří vědí, co zde chtějí najít a jde jim o dohledání konkrétního vzorce, apod.

Upozornění

Nejenom, že tohle není přímo určeno pro začátečníky. Navíc je rozsah této příručky cíleně omezen a směrován na oblast 3D grafiky. To například znamená, že některé vzorce zde uvedené platí jenom za některých rozumných předpokladů, které nejsou explicitně zmíněny, protože v této oblasti vždy platí. Také to znamená, že byste se z této příručky opravdu neměli učit na svou vysokoškolskou zkoušku z lineární algebry…
Také bych rád upozornil, že mnoho textů a vzorců zde je psáno víceméně zpaměti, takže je dost možné (i pravděpodobné), že se zde sem tam vyskytne nějaká chybka. Pokud nějakou objevíte, neváhejte a dejte mi vědět!

Obsah

  1. Pojmy
  2. Operace s vektory
  3. Operace s maticemi
  4. Užitečné matice (transformační, projekční matice, …)
  5. Přímky a roviny
  6. Matematika v Direct3DX (english)

Typografická poznámka

Jelikož v HTML se matematika formátuje poměrně obtížně, jsou některé výrazy psány poněkud „ošklivě“. Přesto věřím, že všechno lze bez problémů pochopit.

Celá příručka je platné HTML 4.0 (což si můžete zkontrolovat), ovšem používá některé znakové entity, které nejsou podporovány na všech prohlížečích. Pokud se některé znaky v následující tabulce zobrazují chybně (např. je místo nich jen symbol pro nedefinovaný znak), sežeňte si lepší prohlížeč (třeba Mozillu, nebo Operu).
Symbol Unicode Zobrazení
mínus 2212
plus/mínus 00B1±
krát (tečka) 22C5
krát (křížek) 00D7×
lomítko 2044
druhá mocnina 00B2²
třetí mocnina 00B3³
odmocnina 221A
1/2 00BD½
nekonečno 221E
suma 2211
součin 220F
není rovno 2260
je identické 2261
je prvkem 2208
implikuje 21D2
alfa 03B1α
beta 03B2β
03C0π
stupeň 00B0°

Váš prohlížeč by také měl být schopen správně zobrazit víceúrovňové horní a dolní indexy (pomocí tagů sup, sub). Například výraz A1A2 by měl být zobrazen tak, že vlevo nad zlomkem je A1, vpravo pod zlomkem pak A2, nikoliv např. takto: A1A2 (pokud se vám oba výrazy zobrazují stejně, pořiďte si lepší prohlížeč).

NAVRCHOLU.cz